Isle of Anglesey County Council Elections May 2022 - Thursday, 5th May, 2022

Election summary for Electoral Divisions
Electoral Divisions Elected candidates Elected party or parties Time declared
Aethwy Dyfed Wyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Aethwy Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Aethwy Robin Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Bodowyr Dafydd Roberts Annibynnol / Independent 06/05/2022, 00:00
Bodowyr Alwen Pennant Watkin Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Bro Aberffraw John Ifan Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Bro Aberffraw Arfon Wyn Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Bro'r Llynnoedd Gwilym Owen Jones Annibynnol / Independent 06/05/2022, 00:00
Bro'r Llynnoedd Ken Taylor Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Canolbarth Môn Non Lewis Dafydd Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Canolbarth Môn Paul Charles Ellis Independent / Annibynnol 06/05/2022, 00:00
Canolbarth Môn Dylan Wyn Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Cefni Geraint Ap Ifan Bebb Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Cefni Nicola Fay Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Crigyll Neville Evans Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Crigyll Douglas Massie Fowlie Annibynnol - Independent 06/05/2022, 00:00
Lligwy Euryn Morris Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Lligwy Margaret Murley Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Lligwy Ieuan Williams Annibynnol / Independent 06/05/2022, 00:00
Parc a'r Mynydd Glyn Haynes Welsh Labour / Llafur Cymru 06/05/2022, 00:00
Parc a'r Mynydd Bob Llewelyn Jones Independent 06/05/2022, 00:00
Seiriol Carwyn Elias Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Seiriol Gary Pritchard Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Seiriol Alun Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Talybolion Jackie Lewis Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Talybolion Llinos Medi Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Talybolion Llio Angharad Owen Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Tref Cybi Jeff Evans Independent / Annibynnol 06/05/2022, 00:00
Tref Cybi Pip O'Neill Welsh Labour / Llafur Cymru 06/05/2022, 00:00
Twrcelyn Aled Morris Jones Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 06/05/2022, 00:00
Twrcelyn Derek Owen Annibynnol / Independent 06/05/2022, 00:00
Twrcelyn Liz Wood Independent / Annibynnol 06/05/2022, 00:00
Ynys Gybi Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 06/05/2022, 00:00
Ynys Gybi Keith Robert Roberts Welsh Labour / Llafur Cymru 06/05/2022, 00:00
Ynys Gybi Dafydd Rhys Thomas Independent / Annibynnol 06/05/2022, 00:00