Local Elections May 2013 - Thursday, 2nd May, 2013

Election summary for Electoral Divisions
Electoral Divisions Elected candidates Elected party or parties
Aethwy Jim Evans
Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales
Bro Aberffraw Ann Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales
Peter Rogers
Bro Rhosyr Victor Hughes
Hywel Eifion Jones
Caergybi Bob Llewelyn Jones Independent
Raymond Jones
Arwel Roberts
Canolbarth Môn Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales
Dylan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Llifon Richard Dew Annibynnol / Independent
Gwilym O.Jones
Lligwy Derlwyn Rees Hughes Independent / Annibynnol
Vaughan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Ieuan Williams Annibynnol / Independent
Seiriol Lewis Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Carwyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Alwyn Rowlands Welsh Labour / Llafur Cymru
Talybolion John Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales
Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent
Llinos Medi Huws Plaid Cymru - The Party of Wales
Twrcelyn Will Betws Hughes Annibynnol
Aled Morris Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats
Richard Owain Jones Annibynnol / Independent
Ynys Gybi Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Jeffrey M.Evans Independent
Dafydd Rhys Thomas Annibynnol / Independent