Training

Please note Co-optee Members are not listed below under the Councillor drop down menu. Please use the date range box to search for any Training.

 Registered training

  • 21/02/2024 - Gwrth-Hiliaeth / Anti-Racism
  • 31/01/2024 - What does it mean to be a Trauma-informed Island?/ Beth mae’n ei olygu i fod yn Ynys sy’n wybodus am Drawma?
  • 04/12/2023 - Fraud and Corruption / Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd
  • 30/11/2023 - Gypsies and Travellers Cultural Awareness / Ymwybyddiaeth Diwylliannol Sipsiwn a Theithwyr
  • 04/07/2023 - Code of Conduct / Cod Ymddygiad